Nasza oferta

Najczęściej zadawane pytanie naszych Klientów, co powinna zawierać pieczątka firmowa?

 

  • oznaczenie przedsiębiorcy: nazwa firmy ze wskazaniem formy prawnej, w przypadku spółek (np. NAZWA Sp. z o.o.), a w przypadku osoby fizycznej nazwa, imię i nazwisko przesiębiorcy (np. NAZWA Adam Nowak);
  • dane teleadresowe siedziby firmy;
  • numer identyfikacji NIP (konieczność) oraz REGON (według uznania); 
  • w przypadku spółek Prawa Handlowego na pieczątce umieszczamy: oznaczenie sądu rejestrowego oraz numer KRS pod którym spółka została wpisana, dodatkowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa podają wysokość kapitału zakładowego, a spółki akcyjne wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego;
  • dodatkowo na pieczątce firmowej warto umieścić logo firmy, telefony, adresy mailowe oraz numery kont bankowych, czyli dane ułatwiające kontakt z Państwa firmą.
  • w przypadku pieczątek dla gabinetów lekarskich dane jakie umieszczamy to: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, specjalizację, numer prawa wykonywania zawodu, dodatkowo tytuł i stopień naukowy, numer umowy z NFZ, dane teleadresowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogami produktów: COLOP,   TRODAT,  HORAY